Benešov má nový multifunkční čistící stroj

Ve středu 28. prosince 2011, v dopoledních hodinách, se v areálu Technických služeb Benešov uskutečnila malá slavnostní událost.

Zástupci firmy HANES s.r.o. zde totiž do rukou starosty Ing. J. Hlavničky předali klíče od nového multifunkčního čistícího stroje, který město zakoupilo za 2 000 100 Kč a čistotu v Benešově tak bude udržovat bez ohledu na roční období.

Všichni přítomní si nový stroj se zájmem prohlédli, diskutovali se zástupci firmy o jeho přednostech, místostarosta T. Podhola si dokonce vyzkoušel, jak se sedí v jeho kabině a zajímali se i o další přídavná zařízení, která jsou dále k dispozici. Podle slov ředitele Technických služeb B. Rataje, bude stroj nasazen už v polovině ledna 2012.

Vzhledem k tomu, že jde o značně drahé zařízení, bude k obsluze přidělen jen jeden pracovník, kterého zástupci firmy důkladně proškolí, další bude určen jako náhradník, pro případ nečekaných komplikací. Jak nás dále informoval B. Rataj, neměli by být rovněž problémy se servisem, vzhledem k tomu, že pobočka firmy, která stroj dodala, sídlí v nedalekých Voticích.

http://benesov-city.cz