BENE-BUS se chce podílet na výběru nového dopravce

Sdružení obcí BENE-BUS chce jít společně se Středočeským krajem do výběrového řízení na dopravce, který zajistí v následujících letech základní dopravní obslužnost v regionu.

Ostatní dopravní obslužnost chce BENE-BUS organizovat sám na základě smluv uzavřených přímo s dopravními firmami. Shodli se na tom zástupci obcí na čtvrteční pracovní schůzce v Benešově.

„Dohodli jsme se, že se k výběrovému řízení na dopravce, které připravuje Středočeský kraj, připojíme jako sdružení, ne jako jednotlivé obce,“ řekl místopředseda BENE-BUSu Martin Kadrnožka. O tomto postupu bude sdružení informovat své obce dopisem.

Pracovní skupina projednala také okruhy témat, kterými by se v brzké budoucnosti měla zabývat. Jedním z hlavních úkolů bude změna stanov sdružení BENE-BUS, konkrétně stanovení výše příspěvku obcí. „Podle nynějšího znění stanov je příspěvek stanoven podle počtu obyvatel obce, což podle nás není pro všechny úplně spravedlivé. Abychom zachovali BENE-BUS jako celek, aby z něj nevystoupily obce, pro které je tento model nevýhodný, bylo by vhodné způsob výpočtu příspěvku změnit,“ uvedl Martin Kadrnožka. Důležitým bodem bude podle něj i snižování výdajů na dopravní obslužnost. Dopravci by si měli pořizovat menší a levnější vozy, vyhodnotit by se měla efektivita jednotlivých spojů, tedy jejich četnost a obsazenost.

Pracovní schůzku uspořádalo sdružení poprvé a v této praxi chce pokračovat. „Myslím si, že bychom se mohli setkávat tak jednou měsíčně. Minimální složení našeho pracovního týmu je dáno, nebráníme se ale jeho rozšíření. Vítáme každou iniciativu, každou osobu, která má chuť se na tom podílet,“ řekl člen pracovní skupiny, starosta města Sázava Petr Šibrava. Hlavním motivem prvního setkání bylo podle něj zachování BENE-BUSu a minimalizace kroků, které by ho mohly rozbít. „Sdružení je funkční a my starostové v něm chceme zůstat, protože si myslíme, že vhodným a přijatelným způsobem organizuje dopravu v regionu,“ dodal Petr Šibrava. Pokud by si podle něj například město Sázava mělo samo domlouvat smlouvy s jednotlivými dopravci, znamenalo by to pro něj velký nárůst administrativy.

Spolupráci vítá i starosta Teplýšovic Josef Škvor, který v pracovní skupině zastupuje svazek obcí CHOPOS. „V BENE-BUSu jsem od samého začátku a debata na této úrovni dosud chyběla,“ řekl. Na podobných setkáních se podle něj mohou dopředu probrat různá témata, což pak může být přínosem pro jednání valné hromady sdružení, která není vždy až tak schopna reagovat na všechny novinky.

Svazek BENE-BUS byl založen za účelem financování dopravní obslužnosti obcí na Benešovsku. Sdružuje 111 obcí v regionu.

www.benesov-city.cz