Asistované vymáhání výživného je nejjednodušší způsob, jak získat dlužné alimenty

11. 10 2016 | Pro samoživitele, kteří vloží hodiny svého času do boje za alimenty, zní služba asistovaného vymáhání výživného jako sen. Na rozdíl od standardních zdlouhavých vymáhacích postupů stačí na webové stránce vyplnit a odeslat kontaktní údaje. Zbytkem procesu pak projde matka nebo otec s proškoleným asistentem z neziskové organizace, který pomáhá zajistit potřebné dokumenty a hlídá zákonné termíny. První splátky dluhu rodiče získají díky dohodě s advokáty a soudními exekutory v nejkratším možném termínu. Celá služba je navíc zcela zdarma, a to i v případě, kdy se od dlužníka nepodaří vymoci vůbec nic. Asistované vymáhání výživného, které je běžné například ve Skandinávii, funguje díky Asociaci neúplných rodin také v České republice. Jen o tom často neví nejen rodiče samoživitelé, ale ani úřady.  

Programy asistovaného vymáhání výživného jsou běžné v evropských sociálně vyspělých státech. Na severu Evropy jsou jejich garantem nejčastěji státní úřady, na západě pak neziskové organizace. Cíle programů jsou vždy stejné – zajistit rodičům rychlé vymožení dlužné částky pro jejich děti tak, aby se rodina nedostala do finančních problémů, a to zcela zdarma, bez zbytečné byrokratické zátěže a stresu. V České republice funguje takový program pod názvem VašeVýživné.cz od začátku roku 2016. Za dobu jeho existence se na něj obrátilo 6 500 rodičů, jejichž nárokovaná částka v součtu dosáhla hodnoty skoro 600 milionů korun. Přestože se částka může jevit jako obrovská, v porovnání s celkovým dluhem na výživném, který podle odhadů v ČR činí 13 miliard korun, je to stále pouze zlomek.

Povědomí o existenci programu asistovaného vymáhání je totiž minimální, často o něm neví nejen rodiče samoživitelé, ale ani úřady. A to i přesto, že program VašeVýživné.cz v prvních vyřešených případech vykazuje až dvoutřetinovou úspěšnost vymožení dlužné částky - tedy více, než je tomu u jiných vymáhacích cest. Z průzkumu, který Asociace neúplných rodin v září provedla mezi rodiči, kteří se na vymáhání alimentů chystají, vyplynulo, že o možnosti asistovaného vymáhání ví pouze dvě procenta z nich. A lépe na tom nejsou ani úřady a instituce, které při řešení problému spíše odkazují jedna na druhou. Pokud si rodič na neplacení alimentů postěžuje například při vyjednávání dávek na úřadu práce nebo ČSSZ, úředníci ho nejčastěji odkáží na Policii České republiky. Ta však může pouze potrestat dlužníka, nikoli zajistit dlužnou částku, a zoufalé rodiče pak často odkazuje zpět na úřad práce nebo ČSSZ.

„V současné době má rodič možnost využít hned několik způsobů, jak získat od partnera dlužné výživné, přičemž každý je vhodný pro jinou životní situaci. Naprostá většina z nich s sebou však nese nejen finanční, ale také časovou náročnost, navíc s nejistým výsledkem. Není tedy divu, že jsme se v České republice dostali do situace, kdy celá polovina rodičů, kterým partner dluží, od vymáhání upustila," uvádí předseda Asociace neúplných rodin Petr Sýkora. „Tyto problémy však program asistovaného vymáhání účinně řeší a první výsledky po půl roce fungování jsou více než povzbudivé. Cílem Asociace je nyní zvýšit povědomí o celé službě jakožto nejjednodušším způsobu, jak se dlužné částky dobrat. Budeme rádi, pokud se Česká republika ve spolupráci s kompetentními úřady stane ve středoevropském regionu úspěšným příkladem toho, že i rodiče samoživitelé se mohou jednoduše domoci jak práv svých, tak práv svých dětí."
 

 

 
.

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO

Odpočívejte a relaxujte kdykoliv a kdekoliv...Váš partner SPA STUDIO